Lämna ändringsförslag

Sundbyberg

Banvaktsstuga, riven
(Karlberg)–Sundbyberg N–Spånga–Kallhäll–Enköping

Endast en banvakts- eller banmästarstuga är känd vid Sundbybergs station. Den skulle enligt det angivna kilometertalet 6,6 ligga ett par hundra meter väster om stationsbyggnaden.

På en bangårdsritning från 1923 finns inte någon byggnad betecknad som banvaktsstuga, däremot en banmästarstuga som ligger ett gott stycke öster om stationshuset, nära det stora lokstallet.

På samma ritning finns en stuga på ungefär rätt ställe enligt kilometermätningen, alltså ett stycke väster om stationshuset. Den har samma plan som en banvaktsstuga av SJ modell 1872 vänster, men den är betecknad som stationskarlsbostad.

Så frågan är vilken av dessa stugor, om någon, är identisk med banvaktsstuga 102 > 752. Båda stugorna markeras på kartan nedan.

I Dagens Nyheter 1953-05-07 finns en annons införd:

Anbud å rivningsarbete.
Statens Järnvägar, 24 bansektionen, infordrar härmed anbud å rivning av banvaktstuga, belägen invid Sundbybergs järnvägsstation./ ... / skall vara inlämnat senast den 15 maj 1953 kl. 14.00"

Kilometertal

6,6

Nummer

752
102

Socken

Sundbyberg

Kommun

Sundbyberg

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Sundbyberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3OSe24