Lämna ändringsförslag

Koler

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2008
(Jörn)–Älvsbyn
Koler station den 8 maj 1975. Foto: Per Niklasson.
Koler station den 22 juni 2007. Foto: David Larsson.
Koler station den 22 juni 2007. Foto: David Larsson.
Koler stationssamhälle. Foto: Okänd.
Koler första stationshus på sin nuvarande plats dit det flyttats för länge sedan. Bilden tagen den 28 februari 2009. Foto: David Larsson.
Koler första stationshus den 28 februari 2009. Foto: David Larsson.
Koler första stationshus den 28 februari 2009. Om ett stationshus kan vara "gulligt" måste det här vara en stark kandidat. Foto: David Larsson.
Koler station, första stationshuset på ny plats. Bilden tagen den 28 februari 2009. Foto: David Larsson.

Uppgiftslämnaren AE säger: "Det finns en inskription av årtalet 1923 på ett undanskymt ställe men det har inte gått att verifiera att stationen verkligen är byggd detta år".

Stationshuset revs våren 2008.

Innan det nyligen rivna stationshuset uppfördes fanns ett mindre stationshus, som då det blev obehövligt flyttades ut i samhället, där det fortfarande (2009) finns kvar. Dess koordinater RT90 7274633 - 1716825

Kilometertal

1061,543

Signatur

Klr

Socken

Markbygden inom Piteå lfs

Kommun

Piteå

Län

Norrbotten

Byggd

1923, se anm.

Ändringsförslag till objektet Koler

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 04jY4l