Lämna ändringsförslag

Bro över Stora Lule älv

Bro över vattendrag, kvar 2019
(Jokkmokk)–(Porjus)
Bron över Stora Lule älv 1936 innan älven dämts upp. Fotoriktning medströms. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bron över Stora Lule älv från södra sidan av älven 1936. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Ludvig Wästfelt.
Bron över Stora Lule älv 1936, fotoriktning mot norr. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Ludvig Wästfelt.

Byggår: 1921
Utförd av: AB Motala Verkstad
Underbyggnad: natursten
Överbyggnad: stål
Längd: 192,5 m
Spännvidd: 39,7 m + 57,0 m + 39,5 m + 39,6 m

Bron byggdes med farbanan mellan 31 och 40 meter över vattenytans högsta resp. lägsta vattenstånd. Det var redan då känt att vattnet skulle komma att dämmas upp, varför brostöden uppfördes av granitmurverk i stället för stålfackverk. Landfästena är uppförda av betong med beklädnad av granitsten. Sedan dämningen kommit till stånd är brons höjd över älven inte lika imponerande, men bron i sig ger fortfarande ett mäktigt intryck.

----------------------------

Ur Broarna i Norrbottens län, Inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar, Länsstyrelsen i Norrbottens län 2005:

"Över Stora Lule älv spänner denna imponerande fackverksbro i fyra spann på höga stöd av huggen natursten. Tre av spannen är utformade som en konsolfackverksbro. Det fjärde spannet består av ett trapetsfackverk.

När Inlandsbanan 1921 skulle dras över den breda älven vid Harsprånget valde man en fackverkskonstruktion med ett inhängt spann på konsoler. På så sätt kunde man ge bron en stor spännvidd. Bron var ursprungligen en kombinerad väg- och järnvägsbro men används sedan 1973 enbart av tågen på Inlandsbanan. Bron kan dock fortfarande nås med bil från väg 45. / ... /.

Fackverksbron vid Harsprånget har en utformning med höga teknikhistoriska värden. Bron är den ena av de två kombinerade väg- och järnvägsbroarna i länet och därmed kommunikationshisto-riskt intressant."

Den andra kombinerade väg- och järnvägsbron i Norrbottens län finns också på Inlandsbanan, några kilometer norr om Moskosel, där järnvägen passerar över Pite älv.

Kilometertal

289,55

Socken

Porjus

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Bro över Stora Lule älv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: E7öO6z