Lämna ändringsförslag

Skebokvarn

Banvaktsstuga, riven före 1958
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm

Modell 1855. Ursprunglig stavning Skeboqvarn.

Överförd till trafikavdelningen som hus 9b. Eftersom stugan inte fått något nummer i den sista banvaktsstugeserien bör detta ha skett på 1910-talet eller tidigare, vilket även bekräftas av spårplan från 1916, där stugan betecknas 9b.

Banvakter

1863 - 1864
Extra banvakt
Magnus Jonasson, f. 1836-03-12 i Blädinge (G).
Gift 1863 med Maria Sofia Andersdotter, f. 1832 i Helgesta.
Inflyttad i april 1863 från Aringsås (G).
Utflyttad 1864 till bvst Haganäs i Helgesta.

1863 - 1871
Peter Magnus Nilsson, f. 1832-04-17 i Skede (F).
Gift med Johanna Sofia Carlsdotter, f. 1835 i Vårdinge (B).
Inflyttad 1863 från Skede (F), nr 11
Utflyttad i april 1871 till Amerika.

1871 -1881
Anders Andersson, f. 1828-07-27 i Horn (R), död här 1881-01-05.
Gift med Eva Gustava Sköld, f. 1846 i Björnlunda (D).
Inflyttad 1871 från Över Järna (B).
Efter mannens död flyttade Eva Gustava i november 1883, troligen till Flen, men skrivs ”på socknen” i Helgesta.

1881-1882
Anders Gustaf Andersson, f. 1848-12-19 i Hyltinge, död 1884-03-17 i bvst Lönneberg (Timnåsa) i Hyltinge av lungsot.
Gift 1873 med Ulrika (Ulla) Charlotta Jonasdotter, f. 1849 i Hyltinge, död 1940 på ålderdomshemmet i Hyltinge.
Inflyttad i april 1881 från bvst 62 Haganäs, Helgesta.
Utflyttad i juni 1882 till bvst Lönneberg (Timnåsa) i Hyltinge (D).

1882 - 1893
Amandus Jönsson, f. 1854-05-31 i Södra Säm (P), son till sedermera banvakten Gustaf Jönsson och hans hustru Brita Larsdotter, senare i bvst i 52 > 58 Dambro i Hyltinge. Död 1938-08-25 i Skebokvarns järnvägsstation, Helgesta (D).
Gift 1) 1876 med Anna Lovisa Carlsson, f. 1855 i Lilla Mellösa (D), död 1925 i Strömsborg, Helgesta (D).
Gift 2) 1926 med Gertrud Ingeborg Plato, f. 1887 i Tyskland, död 1966 i Matteus (A).
Inflyttad i juli 1882 från bvst 59 Lönneberg i Hyltinge.
Utflyttad i januari 1893 till bvst 61, s 197

1893 - 1893
Per Nilsson, f. 1846-01-09 i Sunne (S), död 1906-01-10 i Bännebo, Sköllersta (T)
Gift 1871 med Maria Svensdotter, f. 1841 i Ämtervik, död 1933 i Forntomta Charlottenlund, Sköllersta (T).
Inflyttad i februari 1893 från Bollnäs.
Utflyttad i november 1893 till Sköllersta (T).

1893 - 1896
Anders August Johansson, f. 1863-06-13 i Frustuna (D), död 1942-03-04 i Katrineholm, Stora Malm (D).
Gift 1887 med Amanda Lovisa Karlsson, f. 1864 i Frustuna (D), död 1946 i Katrineholm.
Inflyttad i november 1893 från Stora Malm (D).
Utflyttad i oktober 1896 till Björnlunda (D).

1899 - 1900
Gustaf Adolf Vahlberg, f. 1865-12-26 i Lilla Malma (D), död 1959-01-28 i Sparreholm, Hyltinge.
Gift 1892 med Anna Albertina Fredriksson, f. 1861 i Helgesta (D), död 1945 i Haga 26C, Hyltinge.
Inflyttad i januari 1899 från bvst 62 Haganäs i Helgesta.
Utflyttad i december 1900 till Hyltinge (D)

Johan Leonard Villborg, son till banvakten Johan Oskar Eriksson och hans hustru Hedda Albertina Karlsson i bvst 63 > 74 Töversta i Helgesta, inflyttar i november 1901 som extra stationskarl och flyttar ut i december 1900. Efterträds av ett antal stationskarlar och därefter en stationskarlsförman.

Kilometertal

c103,35

Nummer

-
76
65
55

Socken

Helgesta

Kommun

Flen

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Skebokvarn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lY8xVo