Lämna ändringsförslag

Haganäs

Banvaktsstuga, riven 1932
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm

Distriktschefens (I distriktet) skrivelse till Kungl Järnvägsstyrelsen den 10 februari 1932:

Natten mellan den 5 och 6 dennes nedbrann banvaktstugan nr 527 belägen å linjen Sparreholm-Skebokvarn. Orsaken till eldens uppkomst har icke kunnat fastställas, men möjligt är att den förorsakats av att gnistor från eldning i köket föregående kväll antänt yttertaket varest elden synes ha börjat. Tillstädeskommande personer sökte med hjälp av Skebokvarns stations brandspruta släcka elden, vilket dock ej lyckades. Elden dämpades dock så pass att tågen utan risk kunde passera brandstället.

Stugan var bebodd av banarbetaren G.A. Mähl, vilken vid tillfället var ensam i bostaden.

Någon ny stuga erfordras icke i den brunnas ställe.

Källare kvar 1999.

Kilometertal

101,498

Nummer

527
72
73
62
54

Socken

Helgesta

Kommun

Flen

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Haganäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PtltwZ