Lämna ändringsförslag

Valsäng

Banvaktsstuga, kvar 2017
Holmsveden–Kilafors–Bollnäs
178 Valsäng den 16 december 2006, en av linjens många 1872:or. Foto: Jonny Goude.

1872 års modell höger. Före detta Lilltjära nr 1 (1876).

Röd stuga av trä (not. 2017).

Stugan med ett tomtområde om ca 1500 kvm såldes 1934 till stenarbetaren Karl Petrus Jansson i Lilltjära för 2000 kr.

"Nämnda banvaktstuga förhyres f.n. av Jansson och anses jämte det markområde, som sträcker sig utanför en linje mellan statens järnvägars gränspunkter å ömse sidor banvaktstugeområdet, för framtiden ej behövas för järnvägsändamål. På detta område finnas även uthus och fristående källare uppförda, som skulle ingå i köpet. Själva stugan har med tiden blivit mycket dragig och golvkall, varför det skulle medföra ganska stor kostnad att åter försätta den i fullgott skick. Även uthuset är tämligen förfallet.

På grund härav och då Jansson, som är familjeförsörjare, för något år sedan blev invalid genom olycksfall i arbete för statens järnvägars räkning och befinner sig i små ekonomiska omständigheter, får jag tillstyrka försäljning av stugan i fråga till ett pris av 2.000:- kronor." (Ur distriktschefens framställning till Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Kilometertal

294,86

Nummer

178
75
1388

Socken

Hanebo

Kommun

Bollnäs

Län

Gävleborg

Byggd

1878

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Valsäng

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: CQcS0b