Lämna ändringsförslag

Kölberga

Banvaktsstuga, kvar 2019
Holmsveden–Kilafors–Bollnäs
176 Kölberga okänt år. Bild från Eva Lindén, dotterdotter till banvakten Lindén..  Foto: Okänd.
176 Kölberga okänt år, tidigast 1913. De två kvinnor som utöver banvakten Emil Lindén ses på bilden är sannolikt hans hushållerska Anna Englund (till höger) och en många år inneboende, småskollärarinnan Alma Häger. Bild från Eva Lindén, dotterdotter till banvakten Lindén.  Foto: Okänd.
176 Kölberga ligger lågt i förhållande till banan. Bild från den 19 november 2006. Foto: Jonny Goude.
176 Kölberga den 19 november 2006. Foto: Jonny Goude.

Före detta Röstbo nr 2 (1876).

Röd stuga av trä (not. 2017), modell 1872 vänster.

Den 19 juni 1935 skriver distriktschefen (IV D) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 177 Kölberga å linjen Röstbo-Kilafors.

Banvakten nr 1402 K.E. Lindén, Kölberga, Röstbo, vilken inom kort avgår ur statens järnvägars tjänst, har gjort framställning om att för en summa av 3500 kronor få inköpa rubricerade banvaktsstuga med tillhörande tomt.

Lindén, vilken tjänstgör som sträckbevakande banvakt, innehar f.n. stugan som tjänstebostad. I samband med Lindéns avgång ur tjänsten är emellertid avsett att företaga en jämkning av banbevakningsindelningen, varigenom ifrågavarande stuga bliver obehövlig som banvaktsbostad. Den tillhörande tomten synes ej heller vidare bliva behövlig för järnvägsändamål. Tomten är jämförelsevis liten, endast cirka 1400 kvadratmeter. På tomten finnas uthus och fristående källare, som skulle ingå i köpet. Byggnadernas underhåll har under de senaste åren eftersatts, med hänsyn till att så kort tjänstetid återstått för Lindén.

På grund härav får jag tillstyrka försäljning av stugan till det erbjudna priset, 3500 kronor, och anhålla om bemyndigande att med Lindén träffa avtal om köpet enligt bifogat förslag till köpeavtal."

Kungl. Maj:t godkände försäljningen den 15 november 1935.

Banvakter

1913 - 1935
Carl Emil Lindén, f. 1873-10-26 i Vireda (F), död 1953-03-29 i Lilltjärn 7:1, Hanebo (X).
Ogift.
Inflyttad 1913 från Kilafors järnvägsstation, Hanebo.
Avgången ur tjänst 1935, bodde kvar därefter sedan att han köpt stugan med mark.
Hade sedan 1913 som hushållerska Anna Kristina Englund, f. Svensk, f. 1881-02-26 i Hanebo. Hon hade gift sig 1901 med soldaten Per Persson Englund, men blev änka redan efter fyra månader. Själv levde hon ogift till 1966 då hon avled på Hällagården i Kilafors, Hanebo.

Kilometertal

293,695

Nummer

177
74
1387

Socken

Hanebo

Kommun

Bollnäs

Län

Gävleborg

Byggd

1878

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Kölberga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zöniNi