Lämna ändringsförslag

Skönnarbo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1994
(Hjortkvarn)–Finspång
Skönnarbo station okänt år. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Gustaf Ferdinand Hallberg.
Skönnarbo station i maj 1986, ingen vacker syn. Foto: Hans Källgren.
Skännarbo stationshus den 17 juni 2014 på den plats dit huset flyttades 1994 och fortfarande finns kvar. Foto: Mirjam Klein.

Från stationen fanns ett ca 300 m långt sidospår åt väst - sydväst till ett sågverk och sjön Ansjön.

Stationshuset flyttades 1994 till en plats någon kilometer norr om Ljusfallshammar, där det i kraftigt ombyggt skick och gulmålat finns kvar på östra sidan av väg 51 (not. 2012).

Enligt en artikel i Nerikes Allehanda 2003 var det stationshuset i Ljusfallshammar som flyttades men den uppgiften är således oriktig (rättelse från en uppgiftslämnare 2012-08-19).

På cykla banvall.se kan man läsa: "Norr om Ljusfallshammar ligger Skönnarbo. Stationshuset finns kvar här, men är flyttat någon km söderut. Det ligger på höger sida och är lätt att känna igen, trots att det är något tillbyggt, det är gulmålat med blå knutar." Tid för den observationen är 2014.

Vad är sant och icke sant om det flyttade huset? Den frågan måste man ställa sig när man betraktar bilden från 1986 ovan. Att det skulle vara detta ruckel till hus som flyttats, eller plockats ned och återuppförts på annan plats, ter sig ytterst osannolikt.

Men även det ytterst osannolika blir ibland verklighet. Klas Eriksson skriver (2022): "Detta totalt fallfärdiga ruckel som var Skönnarbo är det som flyttades och återuppfördes. Huset är väl synligt från väg 51. Jag besökte ofta trakten när flyttningen genomfördes, av en äldre man i huvudsak." Stationshusets nuvarande läge visas på kartan nedan med den nedre markeringen (den övre markeringen är stationens ursprungliga läge).

Kilometertal

33,124

Signatur

Sknb

Socken

Hällestad

Kommun

Finspång

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Skönnarbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YK76jq