Hjortkvarn–Finspång

Bandel 370, SJ-distrikt 38 bs

Län

Örebro
Östergötland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1874