Lämna ändringsförslag

Triangeln

Banvaktsstuga, riven
(Helsingborg)–Triangeln–Ramlösa
Triangeln station senast 1906. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Triangeln station 1906. Bilden som är tagen från den nya vagnhalls- och verkstadsbyggnadens tak visar banvaktsstugan till vänster vid spåret mot Råå. Ett normalspår är där utlagt men ett smalspår ligger ännu kvar. Stolpar för eldrift har rests. Smalspåret mot Ramlösa brunn (i en båge nedåt höger) har rivits men det syns tydligt var det legat. Nytt dubbelspår med normal spårvidd har där ersatt smalspåret. Utanför verkstadsstaketet som ännu inte är färdigbyggt ligger upptagna rälsspann och en växel. Då leveransen av ny elektrisk materiel försenades fick smalspåret mot Ramlösa brunn för en tid läggas tillbaka över de nya normalspåren till vagnhallen.  Foto: Okänd.
Triangeln banvaktsstuga (och station?) omkring 1910. Okänt vykort på bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Hållplats 1891 (vid smalspåret), station 1906 (vid det nybyggda normalspåret), spårväg 1924.

Om banvaktsstugan hade någon uppgift i trafikhänseende är inte känt, men det bör rimligen ha funnits någon byggnad för väntande passagerare, denna stuga eller någon annan.

Härifrån gick ett sidospår in till Ramlösa brunn. Från detta spår gick under smalspårstiden även en slinga söderut mot Råå så att en spårtriangel bildades, därav trafikplatsens namn.

Kilometertal

2,7

Socken

Raus

Kommun

Helsingborg

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Triangeln

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lfMvdw