Helsingborg–Triangeln–Ramlösa

Bandel 613, SJ-distrikt -

Län

Skåne

Spårvidd

600
1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1891

Anmärkningar

HRRJ. Sträckan Ramlösabrunn-Ramlösabrunn Östra öppnad 1913.