Hamrångefjärden–Norrsundet

Bandel 104:1

Spårvidd

1435