Åbydal–Hamrångefjärden

Bandel 176:1

Spårvidd

1435