Lämna ändringsförslag

Väring

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2008
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde
Väring station på 1860-talet. Det mest intressanta med den här bilden är inte det nybyggda stationshuset, utan det lilla huset till höger. Det är nämligen en f.d. banvaktsstuga för ungkarlar. Statens Järnvägar byggde ett 30-tal väldigt små banvaktsstugor, golvytan var bara 7 kvadratmeter, och tänkte sig att där skulle ogifta banvakter kunna bo. Idén var förstås absurd och övergavs snart. Stugorna som lätt kunde flyttas omkring fick i stället annan användning. Så till exempel togs två sammanbyggda sådana stugor i bruk som tillfälligt stationshus i Herrljunga. De finns bevarade i hembygdsparken där. Vad det lilla huset här i Väring användes till är inte känt. Foto: Okänd.
Väring gamla station omkring 1931. Bild från Västergötland Museum - Kyrkefalla Hembygdsförening. Foto: Joel Bengtsson.
Väring station 1968-1969. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Framdragning av dubbelspår gjorde det nödvändigt att riva det gamla stationshuset.

Under 1947-48 byggdes ett nytt stationshus, en våning i tegel, vilket togs i bruk den 1948-10-14. Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset. (Uppgifter till bild i Järnvägsmuseet). Byggnaden sågs 2008-09-08 under rivning.

Hus 9 B var av samma typ som 1872 års modell av banvaktsstuga vilken omfattade ett rum och kök. För att erhålla ytterligare ett bostadsrum beslutades 1927-09-16 att stugan skulle påbyggas en våning enligt ritning litt E nr 10811. Det hade varit enkelt och kostnadseffektivt att bygga två bostadsrum på den nya övervåningen, men man nöjde sig med ett, medan resten fick bli ett öppet vindsutrymme.

Kilometertal

298,126 gamla
298,158 nya

Signatur

Socken

Väring

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Väring

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VzfqRF