Lämna ändringsförslag

Väring

Banvaktsstuga, riven 1938, se anm
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Modell 1855.

Distriktschefen (II distriktet) tillskev i juni 1938 Kungl. Järnvägsstyrelsen:

Genom utannonsering har banvaktsstugan nr 221 Väring station, utbjudits till försäljning för rivning, enär stugan skymmer sikten från den intilliggande vägen och i övrigt icke ingår i bevakningsindelningen samt ej heller är behövlig för statens järnvägar.

Anbud har erhållits från Herr Carl Andersson Backgården, Väring, som för banvaktsstugan med tillhörande uthus erbjudit 360:- kronor, vari ingår att han skall nedtaga byggnaden och avröja platsen.

Banvaktsstugan är av den minsta modellen och i övrigt av sådan beskaffenhet, att högre pris icke kan påräknas, varför försäljningen förordas till angivet pris."

Bemyndigande att sälja stugan enligt förslaget lämnades den 1 juli 1938.

Kilometertal

297,982

Nummer

221

Socken

Väring

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Väring

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3Ln5DB