Lämna ändringsförslag

Gårdsjö

Banvaktsstuga, riven 1950, se anm
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde
Gårdsjö hus 9A, före detta banvaktsstuga med okänt nummer. Bilden visar stationskarlen Ernst Haglund med hustru och två döttrar. Flickorna är födda 1911 och i november 1913 varför man kan fastställa fotoåret till 1915. Bild från Mariestad & Töreboda bildarkiv. Foto: Erik  Rud.
9A Gårdsjö, f.d. banvaktsstuga, notis i tidningen Signalen 1950. Foto: Okänd.

Denna stuga finns med på spårplan 1919, där kallad hus 9A. På spårplan 1952 är den borta, men i stället har banvaktsstugan 248B tillkommit, belägen 45 m längre norrut. Beteckningen 9A innebär att byggnaden är bostadshus för personal vid trafikavdelningen. Den är uppenbarligen en f.d. banvaktsstuga av 1855 års modell, förlängd bakåt och vid den nya delen försedd med en sidobyggnad med ingången förlagd dit. Att den byggts som bostadshus för Trafikavdelningen är uteslutet, då någon trafikplats här inte anordnades förrän på 1890-talet och stugan är byggd långt tidigare.

Stugan flyttad 1950 i ett stycke till Boterud en knapp kilometer österut från Gårdsjö (se det högra märket på kartan nedan).

År 1937 föreslogs att hus 9 A i Gårdsjö skulle flyttas och tillbyggas till banförmansbostad. Det förefaller dock som om 9 A i stället för att flyttas och byggas till såldes för rivning och att 248B nybyggdes.

Kilometertal

252,505

Nummer

9A

Socken

Hova

Kommun

Gullspång

Län

Skaraborg
Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Gårdsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VcJIEJ