Lämna ändringsförslag

Slattemossekärr

Banvaktsstuga, riven före 1937–1958
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Koordinaterna något osäkra, +/- 20 m.

I försäljningshandlingar 1937 kallas stugan Ingelstorp. ... har ytterligare ett anbud inkommit rörande banvaktsstugan 248 Ingelstorp å linjen Gårdsjö-Älgarås km. 254.135. Enär stugan, som ej ingår i bevakningsindelningen och saknar tillfartsväg, är i behov av genomgripande reparation om den skall bibehållas, samt ej framdeles kan förväntas bliva uthyrd, anses det inkomna anbudet 400 kr. förmånligt för statens järnvägar och kan därför förordas. I anbudet ingår att byggnaden på köparens bekostnad nedtages för bortflyttning från statens järnvägars område.

Distriktschefen erhöll Kungl. Järnvägsstyrelsens bemyndigande att sälja stugan för rivning och bortflyttning för 400 kr.

Kilometertal

254,135

Nummer

248

Socken

Hova

Kommun

Gullspång

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Slattemossekärr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ksdajN