Lämna ändringsförslag

Jädran

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1863
Gävle–Hagaström–(Storvik)

Stationen byggdes samtidigt med järnvägen och öppnades 1857. Nuvarande Sandviken fanns ännu inte men 1863 skulle en station vid järnverket tillkomma. Jädran miste då persontrafiken men fanns kvar som lastplats till omkring 1920 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Stationshuset flyttades eller återuppbyggdes på Öster i Gävle, där en svår brand utbröt 1869 och ödelade all bebyggelse. Stationshuset fick adressen Hospitalsgatan 5 och fanns kvar där 1950 som bostadshus (uppgifter ur en tidningsartikel detta år med anledning av förestående planläggning av området). Huset är numera rivet.

Enligt GDJ minnesbok 1908 revs Jädrans stationshus 1863. Hur stämmer det med att det ska ha flyttats till, eller återuppbyggts, i Gävle åtskilliga år senare?

Kilometertal

c21

Socken

Sandviken

Kommun

Sandviken

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Jädran

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IÖ98öe