Lämna ändringsförslag

Sandviken

Banvaktsstuga, riven
Gävle–Hagaström–(Storvik)
Sandviken banvaktsstuga på 1850-talet. Ur Claes Adelskölds skissbok. Bild från Järnvägsmuseet.

Ej med i "Uppgift för …"

Var denna stuga låg är högst oklart. Den finns med på banprofilen vid kilometer 21,9, dvs cirka 1,3 kilometer öster om stationshuset i Sandviken. Eftersom den fanns innan den stora linjeomläggningen gjordes på 1930-talet bör den rimligen ha legat vid den ursprungliga linjen, alltså inne på nuvarande Sandvikens järnverks område. Det finns på den gamla generalstabskartan en enda byggnad utritad invid spåret på detta avsnitt. Markeringen på kartan nedan utgår från att denna byggnad är identisk med den f.d. banvaktsstugan.

Kilometertal

c22

Nummer

6
6

Socken

Sandviken

Kommun

Sandviken

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Sandviken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bQ4exO