Lämna ändringsförslag

Lina älv

Banvaktsstuga, kvar
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna
456-457 Linaälv den 15 juni 1930. De två nummerskyltarna ovanför fönstren på långsidan visar att byggnaden som varit bostadshus för stationspersonal övergått till att vara banvaktsbostad. Till höger ligger stationshuset. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
456-457 Linaälv den 18 juni 2011.   Foto: Patrik Hansson.

456-457 Linaälv var uppförd som bostadshus, därav den för en banvaktsstuga ansenliga storleken. Någon gång innan byggnaden såldes 1934 hade den omklassificerats som banvaktsstuga.

Ur distriktschefens (V distriktet) framställning i juli 1934 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från pensionerade banvakten J. L. Öhman i Linaälv har inkommit begäran att få köpa bostadshuset vid Linaälv (numera betecknat banvaktsstugan 456-457) jämte tillhörande markområde* och uthus till ett pris av 10.000 kronor i ett för allt.

Som priset synes skäligt samt byggnaden är obehövlig för statens järnvägars del, anser jag mig böra tillstyrka, att statsmakternas medgivande till anbudets antagande måtte utverkas.

Bostadshuset uppfördes år 1918 enligt ritning litt E nr 3574(II). Huset har under senare åren varit uthyrt till skollokal mot en ersättning av 624 kronor/år, sedan inredningen ändrats i överensstämmelse med ritning litt E nr 12226. Fr.o.m. den 1 september 1933 har emellertid skolan flyttats till Gällivare och byggnaden står för närvarande oanvänd."

*) området var omkring 1845 kvm stort och bestod av odlad mark.

Banvakter

1905- 1908
Karl Karlsson Losenberg, f. 1871-04-20 i Gällivare, död 1935-06-12 i Nattavaara, Gällivare.
Gift 1896 med Ida Olsdotter Kurkkio, f. 1874 i Pajala (BD), död 1931 i Nuortikon station, Gällivare.
Inflyttad 1905 från Gällivare kyrkby.
Utflyttad 1908 till Nuortikon station, Gällivare.

Makarna hade 21 barn, födda mellan 1893 och 1920! I Dagens Nyheter uppges att de hade 24 barn, men det går inte att räkna ihop mer än 21 i kyrkböckerna.

1916 - 1923
Erik Sigfridsson, f. 1860-07-11 i Lekvattnet (S), död 1931-01-22 i Färila (X).
Gift 1887 med Kajsa Eriksdotter, f. 1863 i Arvika, död 1938 i Färila (X).
Inflyttad 1916 från Risbäck, Gällivare.
Utflyttad 1923 som f.d. banvakt (pensionerad) till Göstahult, Östra Fågelvik (S).

Erik Sigfridsson var son till Sveriges förste rälsläggare Sigfrid Anderssoni Långsjöhöjden, Lekvattnet. Under Artiklar finns en berättelse Klicka här om hur han blev engagerad i järnvägsbyggandet.

Kilometertal

1336,078

Nummer

456-457
-

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Byggd

1918

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Lina älv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: RH54hN