Lämna ändringsförslag

Bro Fjällsjöälven

Övrigt objekt, kvar 2023
(Forsmo)–(Tågsjöberg)
Åkvisslan, bron från söder i september 1998. Foto: Lars Holmqvist.

Om bron kan SJ:s 75-årsskrift berätta:
Den största av de å tvärbanan Forsmo—Hoting förekommande broarna är den, å vilken banan korsar Fjällsjöälven. Bron har ett högt och imponerande läge omedelbart ovanför det mäktiga fall, som älven bildar strax innan den rinner ut i Ångermanälven. Grundläggningen för bron erbjöd inga svårigheter, men monteringen av överbyggnaden över själva huvudfåran måste ske genom successiv utbyggnad av järnkonstruktionen från båda sidor, enär den strida strömmen icke medgav uppsättning av fasta ställningar. Överbyggnaden består av ett mittspann om 55 m och ett 38 m spann på vardera sidan om detsamma.

Tillverkare av den gamla bron var Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö.

Överbyggnaden till gamla bron ersattes 2022 av en ny som också verkar vara av stål, det talas om att den svetsats ihop "på land" av sju sektioner och därefter lanserats på plats. I övrigt är det svårt att finna någon information om konstruktionen, varför den som vet mer är mycket välkommen att höra av sig.

Kilometertal

34,3

Socken

Ådals-Liden

Kommun

Sollefteå

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Bro Fjällsjöälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7ÅbbpÖ