Lämna ändringsförslag

Åkvisslan hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven senast 2017
(Forsmo)–(Tågsjöberg)
Åkvisslan hållplats i juli 1982.  Foto: Lars Holmqvist.
Åkvisslan den 19 augusti 2006. Namnskylten är den fristående skylt som stått vid hållplatsen och det får motivera att bilden visas oavsett byggnadens ursprung. Foto: Peter Sandström.

Hållplatsen inrättades 1929 och var i bruk till 1966. Samtidigt med att hållplatsen tillkom bytte lastplatsen Åkvisslan som låg en km längre norrut namn till Moflo (uppgifter ur Järnvägsdata).

Den stuga som visas på den första bilden ovan har felaktigt antagits vara hållplatsbyggnaden. I stället har den varit förmansbostad för Ångermanälvens flottningsförening. Skylten på väggen är däremot äkta. Den har tjänat som fristående skylt vid hållplatsen. Där fanns ingen mer avancerad byggnad, bara den lilla väntkur som syns på andra bilden.

Uno Lundin uppger 2012 i ett inlägg på bloggen Järnvägsstationer inom Ådals-Liden att hållplatsen bestod av "en plattform med räcke och en liten kur som skydd för väder. En lång stång med en rund semafor som vreds mot spåret för att stoppa tåget". Med semafor torde ha avsetts en s.k. plåtstins eller mer officiellt påstigningssignal. Väntkuren blev, som framgår av den första bilden ovan, kvar men 2017 finns den inte längre kvar på platsen.

Kilometertal

34,376

Signatur

Åkn

Socken

Ådals-Liden

Kommun

Sollefteå

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Åkvisslan hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: hföqÖw