Lämna ändringsförslag

Lilla Mon

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven före 1997
(Ervalla)–Nora
Lilla Mon kombinerade hållplats- och banvaktsstuga ligger inbäddad i grönskan till vänster. När bilden är tagen är inte känt. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: L.W. Andersson.

Tillbyggd med ett rum och kök 1922.

Förutom banvaktsstugan fanns här ett banmästarboställe, som utgjordes av ett gammalt torp, som järnvägen köpt in 1856 och byggt till 1902.

Banvaktsstugan är riven medan banmästarstugan finns kvar (not. 2005)

Banvakter

Kilometertal

9,887

Signatur

Lm

Nummer

3

Socken

Nora bergsförsamling

Kommun

Nora

Län

Örebro

Byggd

1855

Ändringsförslag till objektet Lilla Mon

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3vbc2a