Engelbrektsplan–Stockholm Ö–Stocksund–Djursholms Ösby

Bandel 317

Län

Stockholm

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1884-1894