Lämna ändringsförslag

Sjöbo hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Borås)–(Herrljunga)
Sjöbo hållplats troligen på 1930-talet - det står en bil av ungefär 1930 års modell vid det stora huset. Det förefaller som om man håller på att dra in el i hållplatsstugan. En trappstege står lutad mot stugan, grävning har skett och mannen vid stolpen håller på att greja med något i ett elskåp. Det har satts upp en elektrisk påstigningssignal samtidigt som den gamla mekaniska "plåtstinsen" står kvar. Det talar för att bilden inte är tagen alltför nära inpå hållplatsens nedläggning i maj 1938.

 Foto: Okänd.

Bilden ovan är lånad från bloggen Gamla Borås, där det också finns mer uppgifter om Sjöbo (merparten är hämtade ur boken Borås - Herrljunga järnväg av Bertil Thulin, SJK skriftserie nr 45 1988). Du kommer dit genom att klicka här. Hållplatsstugan som uppfördes 1909 skall ha tagits bort "strax efter" den 15 maj 1938, då hållplatsen lades ned. Den skulle komma att återuppstå 1944 men utan att någon väntkur uppsattes. Efter ett år nedlades "nya" Sjöbo definitivt.

Kilometertal

129,682

Signatur

-

Socken

Borås Caroli

Kommun

Borås

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Sjöbo hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: w3ONEV