Lämna ändringsförslag

Nordskogen lp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Borås)–(Herrljunga)
Nordskogen linjeplats den 21 juni 2022. Bilden är tagen söderut från korsningen med Södra Däckvägen och visar till vänster spåret in till Stena Recycling och till höger spåret ut till linjen Borås - Herrljunga. Foto: Sven-Olof Strand.
Nordskogen linjeplats den 21 juni 2022. Bilden är tagen norrut från korsningen med Södra Däckvägen och visar rundspåret som ligger klart att användas och med stora outnyttjade markområden runt omkring.  Foto: Sven-Olof Strand.

Linjeplatsen (nutida benämning för bl.a. lastplatser) tillkom 1994, framför allt för Stena Recyclings räkning. Spåret lär också ha använts för transporter av returpapper på 1990-talet men har nu i många år stått i princip oanvänt. I samband med de stora ombyggnadsarbetena 2021 (då spåret faktiskt användes för transport av överskottsmassor och omlastning till lastbil) kunde befaras att åtminstone anslutningsväxeln skulle slopas, men den byttes och spåret är alltså fortfarande användbart för den som önskar begagna det.

Från den plats som markeras på kartan nedan (nedersta märket) utgår ett 600 meter långt spår åt nordost till ändpunkten (vid översta markeringen på kartan). Kort före ändpunkten finns ett 150 meter långt rundspår på den västra sidan av "huvudspåret".

370 meter från anslutningsväxeln utgår (vid andra märket uppifrån) ett 145 meter långt spår åt söder till Stena Recycling (ändpunkten vid tredje märket uppifrån). Omedelbart norr om växeln korsas Södra Däckvägen, varifrån bilderna ovan är tagna.

Kilometertal

129,701

Signatur

Nosk

Socken

Caroli

Kommun

Borås

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Nordskogen lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wCPiXA