Lämna ändringsförslag

Limmared

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2012
Borås–Gånghester–Hillared–Limmared–(Hestra)

Anslutande bandelar

(Älvsered)–Axelfors–(Limmared)
(Landeryd)–(Limmared)–Ulricehamn

Limmared station, ursprungliga stationshuset av typiskt BAJ-utförande, men av större modell efter en tidig utbyggnad. Till höger ligger järnvägshotellet, vilket brann ned 1962. Byggnaderna var belägna på den västra sidan av banan. Foto: Okänd.
Limmared station med ett tåg draget av ett av BAJ fina ånglok av L5-typ. Loket är tillverkat 1931 vilket alltså avgränsar tiden för fotot bakåt. Foto: Okänd.
Limmared station den 21 maj 2011. Foto: Olle Alm.
Limmared station den 21 maj 2011. Foto: Olle Alm.

Det ursprungliga stationshuset låg på västra sidan av bangården. Intill det gamla stationshuset låg Järnvägshotellet. Hotellet brann ned 1962.

Vattentornet revs 1976-01-31.

Vår uppgiftslämnare I.O. 2008: "Tranemo kommun äger byggnaden och har planer på att rusta upp den för uthyrning till entreprenör som även kan öppna väntsalen och sälja biljetter."

Olle Alm 2011-05-27:
"Vid besök i maj 2011 var det nya stationshuset fortfarande övergivet med begynnande vandalisering. Det ljusgula huset ligger på banans östra sida intill Limmareds busstation. De angivna koordinaterna avser detta hus. Alldeles söder om stationshuset ligger ett magasin, som vid besökstillfället användes till någon form av bollspel."

Olle Alm 2012-02-18:
"Det gamla stationshuset, som uppfördes 1902, var från början likadant som BAJ:s övriga standardstationshus. Senast 1908 hade det dock förlängts parallellt med spåret symmetriskt från båda gavlarna samtidigt som stationshusets övervåning utvidgades till större golvyta och full takhöjd över hela ytan. De nya flyglarnas tvärsektion motsvarade ungefär det ursprungliga husets tvärsektion i motsats till fallet vid Gnosjö och Grimsås, där de enkelsidiga tillbyggnaderna endast har envåningshöjd.

På Järnvägshistoriskt forum fanns 2012-05-23 följande inlägg:
"Jag läste för lite sedan i Borås Tidnings pappersupplaga att stationshuset i Limmared höll på att rivas. När jag idag åkte förbi kunde jag konstatera att det nu var borta. Godsmagasinet har rivits lite tidigare. Snart är istället Glasets Hus färdigt något söder om där stationen låg."

Väntsal för tågresenärer finns i det nya Glasets hus, utförd som en industribyggnad som i tidens uppsluppna stil är helsvart.

Kilometertal

111,2
0
101,9
76,8

Signatur

Lme

Socken

Södra Åsarp

Kommun

Tranemo

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Såld

2005

Ändringsförslag till objektet Limmared

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bTRCMr