Älvsered–Axelfors–Limmared

Bandel 513, SJ-distrikt 25 bs

Län

Halland
Västra Götaland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1899-1904