Lämna ändringsförslag

Edänge hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Bollnäs)–Ljusdal

Hållplatsen har på ekonomiska kartan 1955 det läge som den vänstra nedre markören på kartan nedan visar. Andra uppgifter pekar på ett läge ca 270 m längre åt NO (den högre övre markören). På den platsen finns en utvidgning av järnvägsområdet som kan tyda på att trafikplatsen legat där.

-------------------

Enligt Järnvägsdata var Edänge station från 1917, håll- och lastplats omkring 1920, hållplats 1922, nedlagd 1958.

"På framställning av distriktsförvaltningen år 1916 medgav styrelsen genom skrivelse den 27 juni 1917, Bbr 201, anordnandet av mötesplats vid Edänge. Den synes hava tillkommit endast för att underlätta avvecklingen av den då rådande starka tågrörelsen. Sedan mer normal trafik inträdde, har platsen inte använts som mötesplats, i vart fall ej sedan maj månad 1921, då den manlige platsvakten indrogs. Den beräknas ej heller bliva behövlig för den allmänna trafiken inom överskådlig framtid. /.../

Med anledning av ovanstående hemställes om Kungl. Järnvägsstyrelsens bemyndigande att få borttaga sidospåret och befintliga säkerhetsanläggningar samt att Edänge får slopas som mötesplats." Ur skrivelse 1929.

Ändringarna vidtogs under år 1929.

Kilometertal

374,13

Signatur

Socken

Ljusdal

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Edänge hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2Öonev