Lämna ändringsförslag

Bro Ljusnan vid Edänge

Bro över vattendrag, kvar 2023
(Bollnäs)–Ljusdal
Edänge, den äldsta bron fotograferad den 23 september 1998. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Bengt Spade.
Edänge, nya bron okänt år. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Ljusnan vid Edänge 2021, senaste tillskottet. Bron ligger någon kilometer nedströms de två gamla broarna som båda är tagna ur bruk men ligger kvar. Foto: Olle Thåström.
Edänge 2023, den äldsta bron över Ljusnan vid Edänge har försetts med brobana av plank och upplåtits för cykel- och gångtrafik.  Foto: Morgan Börjesson Rehn.

Den första bron byggdes i samband med att Norra stambanan drogs fram här 1879. Den valda brotypen var en gallerverksbro. Den byggdes rakt över den kraftiga forsen vid Edänge och då flottning förekom måste bron byggas utan ställningar i älven. Bron byggdes färdig på älvens södra sida och sköts sedan över landfästena och brostöden. Det var första gången lanseringstekniken användes i Sverige. Det gör bron särskilt intressant ur teknikhistorisk synpunkt.

De tyngre och snabbare tågen ställde högre krav på brokonstruktionerna och runt och efter sekelskiftet 1900 byttes mängder med gamla broar. Vid Edänge byggdes en ny bro som stod färdig 1915. Konstruktör var Otto Linton som var ingenjör och chef för broavdelningen vid Kungl. Järnvägsstyrelsen. Bron mäter 106,95 m mellan landfästena och är av s.k. fackverkstyp med överliggande huvudreglar som getts en form som liknar en hängbro. Den gamla bron fick ligga kvar som reserv och fortfarande (2019) ligger båda broarna kvar sida vid sida, trots att de 2005 ersatts av en ny bro ca 1000 m nedströms vid en ny och rakare linjesträckning

Mer om broarna vid Edänge finns att läsa här.

I helgen 2023-06-06 togs den äldsta bron i bruk igen men nu som del i en ny cykelled mellan Ljusdal och Järvsö. Delar av leden går på den gamla banvallen.

Kilometertal

373,8

Socken

Ljusdal / Järvsö

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Bro Ljusnan vid Edänge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: jzJW91