Lämna ändringsförslag

Osebron

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Beted)–Skillingsfors
Osebron hållplats den 10 april 2021, den lilla väntstugan har byggts om till en 
gäststuga. Foto: Fredrik Nilsson.

Ett stickspår om 68 m och en lastkaj samt en liten väntstuga av DVVJ-modell, mera fanns inte.

Bild i boken "Dal - Västra Värmlands Järnväg", s. 128.

I Bygdeband.se står så här om denna stuga:

"Den här järnvägen blev invigd 1928 och gick till Skillingsfors, nedlagd 1961. Hållplats: Befintlig byggnad på betonggrund. 20 m väst vägen och 20 m norr banvaktstugan på Näved 1:55.

Ivar Björkman kom hit till Järnskog från Munkfors tillsammans med sina bröder och Hilding och Ville Hedell samt Helmer Tallkvist m.fl. väg- och järnvägsbyggare. Ivar blev kvar som banvakt vid Osebron. Gifte sig med Karin från Kullen i Korsbyn och fick 9 barn 1923-1940.
Han köpte banvaktstugan i slutet av 1950-talet. Källa: Evald Nilsson, Näved".

Kilometertal

3,9

Signatur

Obr

Nummer

558

Socken

Järnskog

Kommun

Eda

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Osebron

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TuÅöWg