Beted–Skillingsfors

Bandel 396, SJ-distrikt II

Län

Värmland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1927-1928