Lämna ändringsförslag

Hedkärra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)
Hedkärra station den 29 augusti 2018. Bilden är tagen från vägbron över banan strax söder om stationen i riktning mot Fagersta. Foto: Ulf Elthammar.
Hedkärra station den 29 augusti 2018. Bilden visar södra långsidan av stationshuset och järnvägen går alltså till höger om huset.  Foto: Ulf Elthammar.
Hedkärra station den 29 augusti 2018. Bilden tagen mot sydost. Byggnaden till vänster är vad som i försäljningshandlingarna omnämns som "en mindre uthusbyggnad, inrymmande urinoar och avträden".  Foto: Ulf Elthammar.
Hedkärra station den 29 augusti 2018. Denna vackra vindflöjel har snart i hundra år visat hur vindarna blåser. Notera att den är försedd med en motvikt som på en semaforvinge. Foto: Ulf Elthammar.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1936-01-09 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Under hösten 1935 hava en del anbud erhållits å köp av stationsstugan vid Hedkärra jämte det markområde därstädes, som är upptaget i Kungl. Maj:ts proposition nr. 18 år 1933. Anbuden började med 7.000 kronor men hava sedermera höjts till 10.000 kronor, vilket senare belopp anses godtagbart.

Stationsstugan, vilken är uppförd år 1918 enligt Bantekniska byråns ritningar litt. E nr. 5549 + A, inrymmer 1 vänt- och 1 expeditionsrum samt 1 lägenhet om 2 rum och kök i bottenvåningen samt 1 lägenhet om 2 rum och kök 1 tr. upp. Källarvåningen inrymmer kol- och pannrum för centralvärmeledningen, tvättstuga, mat- och vedkällare. Vidare finnes å tomten en mindre uthusbyggnad, inrymmande urinoar och avträden. Under senare åren hava vänt- och expeditionsrummen stått oanvända annat än för tillsyn och begagnande av i expeditionsrummet befintliga kabelboxar och bantelefon, vilka emellertid kunna borttagas. Numera är lägenheten å nedre botten bebodd av en arbetande banvakt (för vilken stuga dock finnes ledig), varjämte 1 rum och kök av lägenheten 1 tr. upp från den 1 dennes äro uthyrda till en banarbetare. För vardera lägenheten är årshyran fastställd till 366 kronor.

Därest stationsstugan skall kvarbliva i Statens järnvägars ägo erfordrar densamma en kostbar reparation. Distriktschefen anser det därför vara lämpligt att nu sälja stugan och marken till ovannämnda pris, och anhåller om Järnvägsstyrelsens bemyndigande att därom träffa avtal i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal."

Markområdet var 4800 kvm stort. Stugan såldes till J.P. Jansson för 10000 kr.

Kilometertal

200,016

Signatur

Hk

Socken

Fagersta

Kommun

Fagersta

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Hedkärra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Br8äkå