Lämna ändringsförslag

Västanfors

Banvaktsstuga, riven
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)
252FP Västanfors 1905 - 1907. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
252FP Västanfors okänt år. Foto: Okänd.
252F Västanfors, tomtkarta ur försäljningshandlingarna 1934. Norr är nedåt på kartan. Notera stugans fina läge på en sjötomt.

Ett rum inrett på övervåningen 1924.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse i september 1934 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktstugan nr 252F vid Västanfors är från och med 1 nästkommande oktober obehövlig för sitt avsedda ändamål som bostad för brovakt vid därvarande svängbro samt erfordras ej heller för annan personal. Stugan har utannonserats till salu, varvid inkommit ett högsta anbud å 14.000:- kronor.

Stugan innehåller å n.b. två lägenheter om vardera 1 rum och kök jämte ett vindsrum. Hyran är bestämd till kr 708:- per år för båda lägenheterna tillsammans och underhållet kan beräknas till c:a 200:- kr pr år, motsvarande ränta å ett belopp av 10.000:- kr. Å det c:a 6.300 kvm stora markområdet finnes därjämte en tvättstuga och ett uthus, inrymmande 2:ne ladugårdar jämte vanliga andra utrymmen. Alla byggnader äro i gott stånd.

Då ovannämnda anbud sålunda är fördelaktigt för statens järnvägar, får distriktschefen härmed anhålla om bemyndigande, att träffa avtal om stugans och markområdets försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal."

Det begärda bemyndigandet erhölls genast.

Köpare var banvaktsförmannen E.G. Lind.

Kilometertal

196,166

Nummer

252FP

Socken

Västanfors

Kommun

Fagersta

Län

Västmanland

Byggd

1899

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Västanfors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: cGeäBl