Lämna ändringsförslag

Svensbo

Banvaktsstuga, riven
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)

Finns ej med 1915 och ej på den odaterade profilen, men är med 1927.

Kilometeruppgiften 166,9 är osannolik. Är den korrekt betyder det att stugan låg söder om bvst Klingbo, vilket inte stämmer med numreringen och dessutom skulle den då hamna på stamfastigheten Klingbo. Banvaktsstugor fick så gott som alltid namn efter den stamfastighet den låg på. Järnvägen passerar fastigheten Svensbo mellan km 167,2 och 168,2 och rimligen bör stugan har legat på denna sträcka.

Koordinaterna visar ungefärligen var stugan bör ha legat. Kilometertalet skulle i så fall bli 167,3. Osäkerheten är dock mycket stor. Rättelser och kompletteringar är välkomna.

I Banbyråns diarium finns ett ärende om försäljning av stugan med mark, nr 215/1952. Har inte kontrollerat utgången av ärendet.

Kilometertal

166,9

Nummer

242a

Socken

Folkärna

Kommun

Avesta

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Svensbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WG33fV