Lämna ändringsförslag

Klingbo

Banvaktsstuga, riven
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)

Finns med på en odaterad profil Krylbo-Mjölby. Läget anges där till km 167,1. I annat sammanhang förekommer även en kilometeruppgift 165,48. Vilken som är korrekt är inte klarlagt men 167,1 får anses mera sannolik, eftersom stugan i annat fall inte borde ha getts namnet Klingbo.

Över huvud taget är det mycket som är oklart beträffande stugorna mellan Krylbo och Karbenning, varför alla kompletteringar och rättelser tacksamt tas emot.

Koordinaterna är frammätta efter kilometeruppgiften 167,1 men mycket osäkra och ungefärliga.

Kilometertal

165,48
167,1

Nummer

242
242

Socken

Folkärna

Kommun

Avesta

Län

Kopparberg
Dalarna

Ändringsförslag till objektet Klingbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Öum2LÖ