Älvsbyn–Brännberg

Bandel 36:1
 
Till Boden Central
1116,529
Brännberg
 
Till Älvsbyn
 
Till Boden Central
 
Till Älvsbyn
1108,440
Bergträsktunneln
 
Till Boden Central
 
Till Älvsbyn
1106,200
Laduberg
1105,524
Ladubergstunneln
 
Till Boden Central
1098,9
Bro Piteälven
1098,206
Älvsby
1097,986
Älvsbyn
 
Till Jörn, Haraholmen lp

Län

Norrbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig