Älvsbyn–Piteå

Bandel 38, SJ-distrikt V

Län

Norrbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1914-1915

Anmärkningar

Sträckan Piteå-Munksund öppnades 1955 och Munksund-Haraholmens hamn 1973.