Lämna ändringsförslag

Karptjärn

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven –Se Anmärkningar
(Älvsbyn)–Boden

Karptjärn tillkom som en militärmötesplats 1894 och kallades de första två åren Karlberg, blev lastplats 1901 och nedlades totalt 1928 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Någon bebyggelse fanns inte i närheten varför läget troligen bestämdes av lutningsförhållandena. Kring trafikplatsen avsattes ett 5 hektar stort område, vilket såvitt känt aldrig kom att användas för järnvägsändamål.

Enligt spårplan fanns här en liten stuga, ca 11x4 m, orienterad efter spåret.

En uppgift anger att stugan funnits kvar 1996, men den uppgiften är sannolikt oriktig. På den ekonomiska kartan 1948 syns här ingen bebyggelse.

Kilometertal

1126,273

Signatur

Kpt

Socken

Överluleå

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Karptjärn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FOOUD4