Lämna ändringsförslag

Eneryda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2013
Alvesta–Vislanda–Älmhult
Eneryda station 1953. Vykort från Lindhs Pappershandel, Älmhult. Foto: Okänd.
Eneryda station. Man kan se på trädet och busken vid soffan att bilden är tagen några år senare än den föregående. Foto: Okänd.
Eneryda station 2009. Även om huset börjar se luggslitet ut så kan man konstatera att det - med undantag av ett par fönster - inte förändrats alls sedan de föregående bilderna togs. Kanske är det till och med i  samma skick som då det uppfördes på 1910-talet. Hur som helst är det en utomordentligt trevlig byggnad, som förtjänar att bevaras.  Foto: Stig Mohlin.
Eneryda station den 16 september 2011.  Foto: Olle Alm.
Eneryda station den 16 september 2011. Snart ska skylten tas ned. Foto: Olle Alm.
Eneryda station den 7 juni 2009. Godsmagasinet som revs under 2011. Foto: Olle Alm.
Eneryda station den 16 september 2011, entrésidan. Foto: Olle Alm.
Eneryda station den 26 augusti 2013. Bilden är tagen från samma plats som föregående bild.  Foto: Olle Alm.

Stationen inrättad 1914.

Olle Alm 2012-03-20:
"Älmhults kommun har nu gett Trafikverket tillstånd att riva stationshuset, sedan man inte kunnat finna en köpare eller ny användning för huset. Rivningen planeras vara avslutad under år 2013. (Smålänningen, 2012-03-20). Godsmagasinet revs under 2011 efter en lång juridisk process. Uthuset har rivits vid tidigare tillfälle."

Efter att tidigare inte ha avvisat tanken på en försäljning har Trafikverket nu gjort en kovändning och funnit att stationshuset ligger för nära spåret för all annan användning. Uppgiften är uppenbarligen ett svepskäl för verkets allmänna ovilja mot försäljning av järnvägsbyggnader, då huset ligger 20 m från närmaste spår (not. våren 2013).

Stationshuset revs med början den 18 juni 2013. Byggnaden var ett av Folke Zettervalls många mästerverk./Olle Alm

Kilometertal

461,713

Signatur

Era

Socken

Virestad

Kommun

Älmhult

Län

Kronoberg

Byggd

1913.

Ändringsförslag till objektet Eneryda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UkÅy0y