Lämna ändringsförslag

Bräkneryd

Banvaktsstuga, riven efter 1962
Alvesta–Vislanda–Älmhult

Olle Alm 2012-04-04:
"Huset köptes av en järnvägsanställd och flyttades till Bölsnäs badplats nordväst om Liatorp. (Uppgift från en hembygdssakkunnig lokalperson)."

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse 1935-11-19 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. mark för uthus till banvaktsstugan nr 237 Bräkneryd å linjen Vislanda - Eneryda.

För att erhålla lämpligt läge för erforderligt nytt uthus till ovan angivna banvaktsstuga erbjöd sig banvakt L.J. Johansson, som bebor stugan, att på egen bekostnad inköpa och till statens järnvägar skänka härför erforderligt markområde, utgörande 170 kvm av angränsande fastigheten 1/4 mantal Värpeshult 1:5 i Virestads socken av Kronobergs län, vilken fastighet äges av J.M. Pettersson.

Då emellertid laga hinder förelåg för avstyckning av ett så litet område till självständig fastighet, avtalades med banvakt Johansson att statens järnvägar skulle ställa sig som köpare till området, varigenom detsamma kunde sammanläggas med banvaktsstugutomten, som utgör lägenheten Banvaktstugeplanen nr 27 eller Värpeshult 1:7 om 1,05 kv-revar /926 kvm/, varå Kungl. styrelsen för statens järnvägstrafik erhållit lagfart den 31 oktober 1876, § 49.

Sedan ifrågavarande markförvärv genomförts och banvakt Johansson erlagt samtliga med förvärvet förenade kostnader, vilka uppgå till 187 kronor 25 öre, får jag härmed redovisa följande handlingar i ärendet:
- köpeavtal den 23 mars 1934 med tillhörande ritning,
- karta och handlingar angående avstyckning av det förvärvade området,
- gravationsbevis den 6 november 1934 med påteckning den 17 april 1935 angående Värpeshult 1:7,
- gravationsbevis den 18 mars 1935 med påteckning den 17 april 1935 angående det avstyckade området,
- utdrag av protokoll, hållet inför ägodelningsdomaren i Västra Värends domsaga den 18 april 1935, § 5, angående dels fastställelse av avstyckningsförrättningen dels ockförordnande om sammanläggning av det avstyckade området med lägenheten Värpeshult 1:7 samt
- lagfartsbevis den 8 maj 1935, § 177, rörande lagfart för statens järnvägar å förenämnda avstyckade område."

Banvakter

1876 - 1895
Samuel Andersson, f. 1855-10-01 i Skarhult (M).
Gift 1) 1876 med Matilda Sofia Petersdotter, f. 1849 i Hjälmseyd (F), död här 1891.
Gift 2) 1892 med Matilda Petersdotter, f. 1872 i Vislanda.
Inflyttad 1875 från Aneboda (G).
Utflyttad i oktober 1895 till Vislanda (G).

1895 - 1902
Johan Jonsson, f. 1846-05-25 i Virestad.
Gift med Stina Andersdotter, f. 1848 i Brunskog (S).
Inflyttad i november 1895 från Folkärna (W).
Utflyttad i oktober 1902 till Stenbrohult (G).
Makarna hade barn f. 1871 i Mangskog (S) samt 1881-90 i Solna (B).

Peter Adolf Jönsson, f. 1872-07-02 i Aringsås (G).
Gift med Emelie Charlotta Petersdotter, f. 1873 i Stenbrohult (G).
Inflyttad i oktober 1899 från Stenbrohult (G).
Utflyttad i januari 1905 till Vislanda (G).

1905 - 1907
Almes Nilsson, f. 1874-12-17 i Ausås (L).
Gift med Jenny Ljunggren, f. 1873 i Väsby (L).
Inflyttad i januari 1905 från Väsby (L).
Utflyttad i oktober 1907 till banvaktsstugan 239 Hörda norra i Virestad.

1907 - 1909
Johan Anders Lindén, f. 1861-10-08 i Ulrika (E).
Gift med Emma Kristina Andersson, f. 1871 i Svinstad (E).
Inflyttad i september 1907 från Björna (Y).
Utflyttad i september 1909 till Sjögestad (E).

1909 - 1911
Gustaf Karlsson Hult, f. 1864-05-16 i Södra Ljunga (G).
Gift med Emma Maria Karlsdotter, f. 1859 i Rydaholm (F).
Inflyttad i oktober 1909 från Stöde (Y).
Utflyttad i februari 1911 till Vislanda (G).
Hade barn födda 1891 i Ed (Y) och 1903 i Stöde (Y).

1910 - 1911
Karl Johan Hult, f. 1887-12-23 i Håsjö (Z).
Ogift.
Inflyttad i januari 1910 från Stockholm.
Utflyttad i februari 1911 till Vislanda (G).

1911 - 1912
Karl Magnus Söder, f. 1861-11-20 i Blädinge (G), död 1939-06-21 i Slätthult, Älmhult (G).
Gift 1) 1886 med Ingrid Kristina Petersdotter, f. 1869 i Blädinge, död 1889 i Vislanda (G).
Gift 2) 1890 med Eva Petersdotter, f. 1854 i Vislanda (G), död 1919 i Slätthult, Stenbrohult (G).
Inflyttad i augusti 1911 från 229 Boda i Blädinge (G), dit han inflyttat 1901 från Vännäs (AC).
Utflyttad i oktober 1912 till 255 Slätthult i Stenbrohult (G).

1913 - 1921
Anders Månsson, f. 1881-08-25 i Trollenäs (M).
Ogift.
Inflyttad i oktober 1913 från Trollenäs (M).
Utflyttad i maj 1921 till Trollenäs (M).

1921 - 1936 - ?
Lars Julius Johansson, f. 1888-12-24 i Virestad.
Gift med Jenny Martina Persdotter, f. 1890-11-20 i Virestad.
Inflyttad i oktober 1921 från huset Rosenhill under Håralycke i Virestad.
Kvar 1936.

Kilometertal

459,5

Nummer

237

Socken

Virestad

Kommun

Älmhult

Län

Kronoberg

Byggd

1895

Såld

1962

Ändringsförslag till objektet Bräkneryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: py7Cn7