Lämna ändringsförslag

Diö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
Alvesta–Vislanda–Älmhult
Diö station 1903. Den första lilla stationsbyggnaden var av allt att  döma uppförd av en s.k. banvaktsstuga för ungkarlar. Sådana stugor uppfördes vid Västra stambanan (möjligen även Södra stambanan) och var avsedda för ogifta banvakter, som ansågs kunna nöja sig med ca 7 kvm att bo på. Idén övergavs snart, inte minst då de ogifta banvakterna hade en besvärande benägenhet att bilda familj. De små stugorna togs då i anspråk för andra ändamål, t.ex. som stationsstugor vid mindre stationer. --- Stugan till vänster är banvaktsstuga 247, byggd samtidigt med banan som den första järnvägsbyggnaden i Diö. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Infarten norr ifrån till Diö lastplats (om bilden är tagen mellan 1882 och 1887) eller håll- och lastplats (om den är tagen efter 1887). Rakt fram ses gaveln på den lilla expeditionsbyggnaden och till höger om denna ligger banvaktsstugan 247 Diö. Foto: Okänd.
Diö station, med det andra "stationshuset" som placerades på östra sidan av järnvägen, mittemot den första lilla expeditionsbyggnaden. Enligt uppgift ska fotot vara från 1906 (eller postgånget då). Foto: Okänd.
Diö station, det prydliga ställverkshuset, byggt omkring 1915. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Diö station den 13 juni 1931. Bortom den öppna godsvagnen till vänster syns hus 9, f.d. banvaktsstugan 247. Man kan notera att byggnaden byggts till åt vänster, dvs "hitåt". Om drygt två år ska stationsmiljön komma att förändras radikalt, då är elektrifieringen av södra stambanan klar. Foto: Okänd.
Diö station den 14 mars 2012. Stationshuset byggdes efter att Diö blivit fullständig station 1915. Typen är den som SJ:s chefsarkitekt Folke Zetterwall introducerade några år tidigare vid linjen Järna - Åby. Diö är ett av de mest välbevarade i sitt slag. Foto: Olle Alm.
Diö station den 14 mars 2012. I bakgrunden ligger ett uthus av ovanlig modell. Vägporten byggdes som ersättning för den tidigare plankorsningen Diö norra vid km 472,842. Foto: Olle Alm.
Diö station den 14 mars 2012. Stationshuset har fått behålla sina namnskyltar och till och med stationsuret finns på plats. Mycket trevligt! Foto: Olle Alm.

Diö anlades som lastplats 1882, håll- och lastplats 1887 och upphöjdes till fullständig station 1915. Persontrafiken nedlades 1970 och all trafik 1975. (Uppgifter ur Järnvägsdata).

Ursprungligen fanns en mycket liten expeditionsbyggnad (se foto), belägen omedelbart söder om vägövergången ca 125 m norr om det nuvarande stationshuset och på västra sidan av banan. Senare byggdes ett lite större stationshus söder om samma vägövergång men på den motsatta sidan av järnvägen. Det i sin tur ersattes 1922 av den stora fina byggnad som ännu finns kvar.

Stationshuset är välbevarat, en prydnad för samhället och järnvägen (i privat ägo givetvis).

En ny hållplats, Diö Södra, har byggts för regionaltrafiken och kommer att tas i bruk hösten 2013.

Kilometertal

472,992

Signatur

Diö

Socken

Stenbrohult

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Diö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: W8NnÖM