Lämna ändringsförslag

Skålshult

Banvaktsstuga, kvar 2016
Alvesta–Vislanda–Älmhult
248 Skålshult den 18 april 2016. Foto: Bengt Gustavsson.
248 Skålshult, ritning i försäljningsärende 1938.

Modell 1872 vänster. Ombyggd.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen, inkommen 1938-03-24:

Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 248 Skålshult med tomt vid linjen Diö-Möckeln.

Av ovannämnda fastighet - utgörande lägenheten Skålshult 1:2 om 1234 kvm i Stenbrohults socken av Kronobergs län - är, sedan mark för framtida dubbelspår undantagits, en areal om cirka 990 kvm jämte åbyggnader icke vidare erforderlig för något statens järnvägars ändamål.

Från f.d. trafikbiträdet Oscar Theorin i Alvesta föreligger nu anbud å inköp av den obehövliga delen av fastigheten jämte åbyggnader till ett pris av 2.500 kronor.

Den å fastigheten befintliga stugan är uppförd 1874 av timmer under papptak samt innehåller ett rum och kök. Övriga åbyggnader utgöras av dels en fristående källare, uppförd år 1874, dels ett uthus, uppfört nyssnämnda år samt inrymmande bl.a. ladugård, dels ock en tvättstuga, uppförd år 1925. Samtliga byggnader befinna sig i mindre gott skick. Vatten- och avloppsledningar saknas. Å fastigheten befintlig vattenbrunn lämnar torra somrar otillräckligt med vatten.

Fastigheten är f.n. uthyrd till en banarbetare. Årliga hyresinkomsten utgör 201 kronor, men kommer vid förestående hyresreglering att minskas till 159 kronor.

Fastigheten gränsar i nordväst till en förutvarande landsväg. å vilken anbudsgivaren kan erhålla rätt till utfart för fastigheten. Denna väg är i dess sträckning utmed fastigheten i mycket dåligt skick, varför anbudsgivaren måste räkna med ganska stora kostnader för iståndsättande av vägdelen.

Då det av Theorin erbjudna priset för berörda del av fastigheten jämte åbyggnader anses godtagbart, får distriktschefen härmed tillstyrka försäljningen. Förslag till köpeavtal, vilket Theorin förklarat sig godtaga, närslutes härjämte.

Kilometertal

474,39

Nummer

248

Socken

Stenbrohult

Kommun

Älmhult

Län

Kronoberg

Byggd

1874

Såld

1938

Ändringsförslag till objektet Skålshult

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PpE2vE