Yngen–Långban

Bandel 132, SJ-distrikt II
70,428
Långban

Län

Värmland

Spårvidd

693

Ursprunglig ägare

Enskild

Anmärkningar

Hästbana