Lämna ändringsförslag

Lillboklitten hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Voxna)–(Bollnäs)

I augusti 1931 skrev distriktschefen (IV distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från hemmansägare m.fl. i Lillbo by med omnejd har framställning gjorts om anordnande av en hållplats vid kmp 40+150 å linjen Edsbyn - Voxna. Intressenterna hava förbundit sig att gratis uppföra träplattform och väntkur samt att under vissa villkor tillhandahålla erforderlig mark. Hållplatsen avses i första hand för ett 20-tal skolbarn från platsen till Edsbyn, men även annan resandetrafik väntas uppstå, i synnerhet vintertid, då skogsavverkning förekommer.

Med hänsyn till intressenternas offervillighet och av de kommunala myndigheterna uttalade önskemål om bifall, anser jag mig kunna tillstyrka att en hållplats på försök anordnas.
------------------
Det har funnits en väntkur men det är inte känt vart den tagit vägen. Föreningen Dala-Hälsinglands järnväg är intresserad av att få veta om den finns bevarad någonstans (not.2020).

Kilometertal

40,150

Signatur

Lkl

Socken

Ovanåker

Kommun

Ovanåker

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Lillboklitten hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: RgIe7e