Lämna ändringsförslag

Homnaberg

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Voxna)–(Bollnäs)
715 Homnaberg på ritning tillhörande försäljningsärendet 1934. Foto: Okänd.
715 Homnaberg den 28 juni 2004. Foto: Peter Sandström.
715 Homnaberg den 21 april 2007. Foto: Jonny Goude.
715 Homnaberg den 21 april 2007. Foto: Jonny Goude.

Vid DHdJ: Homna.

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen i juli 1934:

"Från en arbetare Alfred Persson, Homnaberg, har köpeanbud å 3.000:- kronor inkommit å banvaktstugan n:r 715 Homnaberg med tomt å linjen Edsbyn-Voxna, vilken banvaktstuga icke längre är behövlig för järnvägsdriften. Banvaktstugetomten, som i areal utgör c:a 6000 kvm, är å närslutna ritning, märkt 16 Biöx n:r 412, angiven med röda begränsningslinjer. Å tomten, som till större delen är odlad, finnes banvaktstuga av 1872 års modell jämte uthus och fristående matkällare. Ifrågavarande byggnader hava icke undergått någon reparation i avvaktan på dess försäljning, varför byggnaderna äro i mindre gott skick och tarva en grundlig reparation i det fall fastigheten i fortsättningen kommer att uthyras. Då odlad och likvärdig mark bättre belägen i samma trakt sålts efter ett pris av 800:- kronor per tunnland kan ifrågavarande tomt beräknas hava ett värde av omkring 800:- kronor. För själva byggnaderna skulle statens järnvägar sålunda erhålla ett pris av 2.200:- kronor, vilket kan anses skäligt.

Utfartsväg finnes från tomten medelst en 3 km lång ägoväg till landsvägen Voxna-Edsbyn.

I anslutning till det anförda och då anbudsgivaren med banvaktstugans förvärvande avser att skaffa sig ett eget hem tillstyrkes anbudets antagande och får jag därför anhålla om Kungl. Järnvägsstyrelsens bemyndigande att med anbudsgivaren teckna köpeavtal i enlighet med bilagda förslag."

I en bilaga till skrivelsen intygade Voxna sockens arbetarsmåbruksnämnd att nämnden hos Statens egnahemsstyrelse tillstyrkt att Alfred Persson erhöll ett lån på 5500 kr för inköp av stugan och nödig tillskottsjord från Ljusne-Voxna AB.

Sådana statliga lån kunde beviljas för nyetablering och förbättring av småjordbruk. Staten ville härigenom öka den inhemska jordbruksproduktionen och öka antalet arbetstillfällen på landsbygden. Småbrukens storlek varierade efter jordmån och läge, men i allmänhet ansågs två ha odlingsmark tillräcklig. Maxbeloppet var till en början 6 000 kronor. Bostadshusens bottenyta fick inte överstiga 45 kvadratmeter.

Banvakter

1899 – 1910
Bror August Knut Andersson, f. 1872-01-01 i Segersta (X), död 1941-09-19 i Lottefors, Bollnäs.
Gift 1897 med Anna Kristina Andersson, f. 1874 i Bollnäs, död 1954 i Lottefors, Bollnäs.
Inflyttad i november 1899 från Bollnäs.
Utflyttad i januari 1910 till Bollnäs.

1910 – 1911
Per Eriksson, f. 1881-03-18 i Ovanåker (X), död 1949-03-02 i Born 3, Ovanåker (X).
Gift 1901 med Amanda Helena Voxlin, f. 1878 i Ovanåker (X), död 1950 i Born 3, Gammel Homna Norra Edsbyn, Ovanåker (X).
Inflyttad i februari 1910 från Ovanåker (X).
Utflyttad i november 1911 till Ovanåker (X).

Kilometertal

c47,65

Nummer

715
17
20

Socken

Voxna

Kommun

Ovanåker

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Homnaberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BårEXk