Lämna ändringsförslag

Stavsjömosse hlp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 2000
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen
Stavsjömosse hållplats 1966. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.

Stafsjö i Tågtidtabellen 1914. Lastplatsen anlagd 1903 för torvfabriks behov, upphört under 1950-talet.

Järnvägsdata nämner inte Stavsjömosse som hållplats, men bilden ovan visar otvetydigt att det fanns en sådan.

Stavsjö Torvfabrik anlades 1899. Under första världskriget tog SJ upp torv här till ångloksbränsle.

Ekonomiska kartan från 1950 visar att den stora byggnaden på bilden ovan var en torvfabrik. Ifrån norra delen av Stavsjö mosse, som ligger på båda sidor av järnvägen öster om trafikplatsen, kan man se att det gick en liten järnväg till torvfabriken. Banan med spårvidden 600 mm anlades år 1900 och var 1,5 km lång, senare anslöts en del bispår och en linje till mossens södra del anlades. Från början användes hästar som dragkraft men efterhand kom några små motorlok i bruk. Fabriken nedlades 1963.

Sven-Olof Muhr 2017-03-17:
"Stavsjömosse: Järnvägen passerade här rakt genom en bondgård, mellan boningshus och ladugård. I västra kanten av gårdsplanen fanns på banans norra sida en plattform med betongkant, påstigningsmärke och fristående namnskylt. På bild från 1960-talet syns ingen byggnad knuten till hållplatsen. - Det bör ha varit relativt sällsynt att ett lantbruk med djurhållning kombinerades med allmän tågtrafik tvärs över gårdsplanen".

Sven Olof berättar vidare:
" I september 2000 gjorde jag en vandring längs järnvägens tidigare sträckning från Broakärr och västerut. Banvallen är här bortgrävd på en sträcka av ca 900 meter. Därefter är den kvar vid passagen över mossen där torvtäkten bedrevs. På en plan yta i anslutning till banvallens norra sida, fanns då diverse rester av industriell verksamhet, betongfundament, axlar med remskivor och t.o.m. kvarliggande remmar m.m, vilket jag uppfattade som rester av en torvindustri. Väster om passagen över mossen ligger gården med en stor ladugård parallellt med bansträckningens norra sida och mangårdsbyggnaden på södra sidan. Inga synliga rester av hållplatsen fanns då kvar. Det är rimligt att anta att torvindustrin ute på mossen öster om gården haft någon form av spåranslutning och att den nämnda lastplatsen fanns där, medan hållplatsen låg invid gårdsplanen.".

Den ekonomiska kartan 1950 visar inte något av den av Sven Olof förmodade torvindustrin och inte heller något järnvägsspår fram till trafikplatsen (denna ligger på ett annat kartblad än mossen).

Kilometertal

72,638
120,2

Signatur

Sse

Socken

Angelstad

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Stavsjömosse hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FqtxSF