Lämna ändringsförslag

Målaskog

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2011
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen
Målaskog station och samhälle. I skogsgläntan mitt i kröken skymtar Målaskogs banvaktsstuga på norra sidan. Bilden är tagen mot väster. Vykort från AB Flygtrafik. Foto: Liljeqvist.
Målaskog, utsnitt ur bilden ovan med Målaskogs banvaktsstuga till höger om spåret. Foto: Liljeqvist.
Målaskog station den 10 maj 2011. Trevlig järnvägsmiljö trots att spåret är borta. Foto: Olle Alm.
Målaskog station den 15 juli 2009. Foto: Olle Alm.
Målaskog station den 15 juli 2009. Foto: Olle Alm.
Målaskog station den 15 juli 2009. Foto: Olle Alm.

Olle Alm 2011-04-07: "Välbevarat gulmålat trähus norr om banan. Används som möteslokal eller liknande. Uthus, magasin och huvudperrong kvar, lastkajen borta. En cykeldressin är uppställd inom banområdet. Stationshuset var ursprungligen av samma typ som ViBJ:s andra större stationer (Ryssby etc.). (Besök april 2010)."

Kilometertal

100,43
92,6

Signatur

Mål

Socken

Ryssby

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Målaskog

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BKdp0M