Lämna ändringsförslag

Dragaryd hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven före 1998
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen

Uppgifterna om Dragaryd varierar från källa till källa. I Sveriges Järnvägsstationer (Orbis) anges att hållplatsen inrättades 1889, medan En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad anger årtalet till 1910. Järnvägsdata har 1880 som tillkomstår.

I nyssnämnda En resa … omtalas såväl en banvaktsstuga nr 10 vid Stavsjö som att en banvakt varit placerad vid Dragaryd. Av allt att döma är det fråga om en och samma plats och en enda stuga som fungerade både som banvaktsstuga och hållplatsstuga. Banvakten och hans hustru skötte bevakningen av grindarna/bommarna vid den närbelägna vägövergången liksom biljettförsäljningen vid hållplatsen.

Hållplatsen som först benämndes Stavsjö fick så småningom (omkring 1921 enligt Järnvägsdata) byta namn till Dragaryd på grund av förväxlingsrisk med Stafsjö station på SJ-linjen Järna-Åby (tillkommen 1915).

Det ligger numera ett litet hus på ungefär den plats den gamla banvaktsstugan låg (not. 2009). Byggnaden är försedd med en namnskylt Dragaryd som vetter mot den forna banan. Den är dock byggd på senare tid och har inget med järnvägen att göra.

Tillägg 2023:
Den namnskyltsförsedda byggnaden är ett litet järnvägsmuseum som tillkom som resultat en studiecirkels verksamhet i början av 2000-talet (invigt 2003). I Ånghwisslan nr 2807 (utgiven 2023-10-01) finns ett par bilder från museet. Man kan notera att där finns den gamla namnskylten Stavsjömosse, fotografier, ett par dressiner, lyktor och andra småföremål.

Kilometertal

70,609
122,4

Signatur

Drd

Socken

Angelstad

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Dragaryd hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: JKjl4X