Vintjärn–Åg/Hinsen

Bandel 178

Län

Dalarna

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild